Ecol-Unicon Sp. z o.o.

ul. Równa 2 80-067 Gdańsk

KRS: 0000194595 Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy

NIP: 584-13-83-568 REGON: 191129286

Headquaters

ul. Balcerskiego 2 80-299 Gdańsk

T: +48 58 340 48 30 F: +48 58 342 26 87